AGRI-CONTO-CLEEN

Kalendar aktivnosti

Agroekologija / O projektu / Kalendar aktivnosti

Kalendar aktivnosti

REDNI BROJ AKTIVNOSTI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

POPIS AKTIVNOSTI
  • KICK OFF MEETING
  • INFO DAN
  • MEĐUNARODNI SKUP AGRONOMA
  • MEĐUNARODNI SKUP AGRONOMA
  • RADIONICA S FARMERIMA
  • TRENING S FARMERIMA
  • INFO DAN
  • MEĐUNARODNI SKUP AGRONOMA
  • TRENING S FARMERIMA
  • RADIONICA S FARMERIMA
  • MEĐUNARODNI SKUP AGRONOMA
  • RADIONICA S FARMERIMA
  • TRENING S FARMERIMA
  • ZAVRŠNA KONFERENCIJA

VRIJEME ODRŽAVANJA
  • 29. svibnja 2013.
  • 29. listopada 2013.
  • 27. – 29 siječnja 2014.
  • 16. – 21. veljače 2014.
  • 24. veljača 2014.
  • 28. veljača 2014.
  • 29. svibanj 2014.
  • 26. – 29. siječnja 2015.
  • 23. siječnja 2015.
  • 30. siječnja 2015.
  • 16. – 20. veljače 2015.
  • 27. ožujak 2015.
  • 30. ožujak 2015.
  • 20. travanj 2015.

MJESTO ODRŽAVANJA
  • OSIJEK
  • OSIJEK
  • ZLATIBOR
  • DUBROVNIK
  • RUMA
  • VUKOVAR
  • NOVI SAD
  • ZLATIBOR
  • RUMA
  • OSIJEK
  • OPATIJA
  • INĐIJA
  • VINKOVCI
  • RUMA
Back to Top