AGRI-CONTO-CLEEN

Zdenko Lončarić

Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić

Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić tvorac je projektne ideje i pokretač prekogranične suradnje u optimizaciji održive poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na očuvanje okoliša i proizvodnju zdrave hrane.
Kao voditelj projekta odgovoran je za provedbu svih projektnih aktivnosti, a u znanstveno-stručnom pogledu koordinira područje ishrane bilja i fertilizacije.

Voditelj projekta AGRI-CONTO-CLEEN
Predstojnik Zavoda za agroekologiju Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Redoviti profesor Ishrane bilja i Fertilizacije

Specifični zadaci na projektu:

 • tumačenje rezultata analize tla, biljaka i organskih gnojiva
 • kreiranje agrokemijskog i fertilizacijskog dijela ankete za analizu statusa poljoprivredne proizvodnje
 • kreiranje baze podataka za poljoprivredna gospodarstva
 • izrada preporuka za gnojidbu ratarskih usjeva i povrća
 • izrada zajedničkog plana upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom (fertilizacijski dio)
 • izrada kompjutorskih sustava za pomoć u odlučivanju u gnojidbi, bilanciranju hraniva, kalcizaciji i ocjeni kvalitete organskih gnojiva
 • glavni urednik i koautor dijela projektnih priručnika i projektne knjige
 • predavač na radionicama i treninzima

Ostale informacije

redoviti profesor (prof. dr. sc.), znanstveni savjetnik, koordinator i predavač u područjima: Ishrana bilja, Fertilizacija, Ekofiziologija, Modeliranje i kompjutorski sustavi odlučivanja
 • profesor i asistent na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku
 • profesor na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima
 • profesor na Veleučilištu u Slavonskom Brodu
 • voditelj znanstvenih projekata financiranih od strane MZOS RH
 • voditelj istraživačkih projekata financiranih od strane VIP MP RH
 • voditelj bilateralnih projekata Hrvatska – Mađarska
 • voditelj istraživačkih i stručnih projekata koje su financirali HAH, Osječko-baranjska županija, Petrokemija
 • nositelj stručnih projekata u optimizaciji gnojidbe i suradnje s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i pravnim subjektima
Zavod za agroekologiju, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Kralja Petra Svačića 1 d
HR-31000 Osijek
Osobna web stranica
Telefon: +385 (0)31 554 827
Mobilni: +385 (0)91 224 9 224
Telefaks: +385 (0)31 554 853
email: zdenko.loncaric@pfos.hr, loncaric.zdenko@gmail.com
Back to Top