AGRI-CONTO-CLEEN

Vladimir Ivezić

Dr. sc. Vladimir Ivezić

dr. sc. Vladimir Ivezić kao suradnik sudjeluje u prikupljanju uzoraka na terenu te je koautor priručnika „Uzorkovanje tla i biljke za agrokemijske i pedološke analize“ i „Plodnost i opterećenost tala u pograničnom području“

Suradnik projekta AGRI-CONTO-CLEEN
Viši asistent Zavoda za agroekologiju Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Specifični zadaci na projektu:

  • prikupljanje uzoraka na terenu
  • koautor dijela projektnih priručnika
  • predavač na radionicama i treninzima

Ostale informacije

Dr.sc., znanstveni suradnik, predavač u područjima: Agrošumarstvo, Teški metali u antroposferi
  • viši asistent na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku
  • suradnik na znanstvenom projektu financiranog od strane MZOS RH
  • suradnik na HERD projektu Hrvatska – Norveška
Zavod za agroekologiju
Kralja Petra Svačića 1 d
HR-31000 Osijek
Osobna web stranica
Telefon: +385 (0)31 554 910
Mobilni: +385 (0)95 813 0855
Telefaks: +385 (0)31 554 853
email: vivezic@pfos.hr
Back to Top