AGRI-CONTO-CLEEN

Ranko Čabilovski

Mr. sc. Ranko Čabilovski

Mr. sc. Ranko Čabilovski je u okviru sprovođenja projekta zadužen za koordinaciju aktivnosti prikupljanja uzoraka zemljišta, biljnog materijala i organskih đubriva na terenu, kao i kordinaciju hemijskih analiza. U stručnom pogledu odgovoran je za tumačenje rezultata agrohemijskih analiza i utvrđivanje potrebe đubrenja voćnjaka i vinograda s ciljem optimizacije đubrenja, očuvanja okoline i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.

Koordinator na projektu AGRI-CONTO-CLEEN
Asistent na predmetu Agrohemija

Specifični zadaci na projektu:

  • prikupljanje uzoraka zemljišta, biljaka i organskih đubriva
  • tumačenje rezultata analize zemljišta, biljaka i organskih đubriva
  • izrada preporuka za đubrenje višegodišnjih zasada i povrća
  • koautor projektnih priručnika i projektne knjige

Ostale informacije

Asistent (Mr. sc.), koordinator aktivnosti uzorkovanja i hemijskih analiza zemljišta, đubriva i biljnog materijala
  • asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu
  • učenik više domaćih i međunarodnih projekata
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Katedra za zemljište, ishranu biljaka i genetiku
Trg Dositeja Obradovića 8
SR-21000 Novi Sad
Osobna web stranica
Telefon: +381 (0)21 4853 310
Mobilni: +381 (0)63-8217 986
Telefaks: +381 (0)21 4597 61
email: ranko@polj.uns.ac.rs
Back to Top