AGRI-CONTO-CLEEN

Darinka Bogdanović

Prof. dr. sc. Darinka Bogdanović

Prof. dr. sc. Darinka Bogdanović u okviru sprovođenja projekta koordinira aktivnosti prikupljanja uzoraka zemljišta, biljnog materijala i organskih đubriva na terenu. U stručnom pogledu odgovorna je za tumačenje rezultata, agrohemijskih analiza i utvrđivanje potrebe za đubrenjem ratarskih i povrtarskih useve u cilju optimizacije đubrenja, zaštite životne sredine i proizvodnje zdravstveno ispravne hrane.

Koordinator projekta AGRI-CONTO-CLEEN
Redovni profesor za predmet Agrohemija

Specifični zadaci na projektu:

  • tumačenje rezultata analize zemljišta, biljaka i organskih đubriva
  • izrada preporuka za đubrenje ratarskih i povrtarskih useva
  • izrada zajedničkog plana upravljanja poljoprivrednim gazdinstvom (deo koji se odnosi na primenu đubriva)
  • koautor projektnih priručnika i projektne knjige
  • predavač na radionicama i treninzima

Ostale informacije

redovni profesor (prof. dr. sc.), koordinator i predavač u područijima: Plodnost zemljišta i ishrana biljaka
  • profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Katedra za zemljište, ishranu biljaka i genetiku
Trg Dositeja Obradovića 8
SR-21000 Novi Sad
Osobna web stranica
Telefon: +381 (0)21 4853 370
Mobilni:
Telefaks: +381 (0)21 4597 61
email: bogdanka@polj.uns.ac.rs
Back to Top