Kick-off sastanak

Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku započela je provedba projekta: Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani (AGRI-CONTO-CLEEN), a u srijedu 29. svibnja 2013. godine održana je konferencija gdje je prezentiran projekt s nizom predstojećih aktivnosti. Na skupu su se okupili svi partneri… više →